img
Autoryzowany serwis PENTAX

Kontakt do Autoryzowanego Serwisu

OPTO-TECHNIKA SERWIS SPRZĘTU FOTO I VIDEO

Naprawy gwarancyjne są realizowane przez serwis Opto-Technika poprzez wysyłki kurierskie.

Więcej informacji pod numerem 22 622 07 52 oraz na stronie Opto-Technika.pl.

Formularz kontaktowy do serwisu znajduje się tutaj.
Przed wysyłką należy zapoznać się z zakładką Warunki Usług Serwisowych.

Warunki usług serwisowych


Produkty RICOH IMAGING oryginalnie dystrybuowane przez RICOH POLSKA SP. Z O.O. i zakupione za pośrednictwem sieci naszych Autoryzowanych sklepów partnerskich są objęte gwarancją RICOH POLSKA SP. Z O.O. na rzecz pierwotnego nabywcy detalicznego przez okres 24 miesięcy od daty zakupu na wady materiałowe i/lub wykonawcze. Wady te zostaną naprawione bezpłatnie przez Autoryzowany serwis. Wszelkie opłaty związane z wysyłką produktu do Autoryzowanego serwisu ponosi właściciel. (Uwaga: RICOH POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe podczas transportu do Autoryzowanego serwisu, ale w miarę możliwości pomoże w rozpatrzeniu wszelkich roszczeń.) Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, baterii, ani uszkodzeń wynikających z wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia, brudu, wody, wycieku baterii, manipulacji, serwisowania wykonanego lub usiłowanego przez nieautoryzowane punkty serwisowe.

Serwis może odmówić naprawy na warunkach lokalnej gwarancji RICOH POLSKA SP. Z O.O, jeżeli reklamowany sprzęt został zakupiony poza siecią Autoryzowanych sklepów partnerskich lub nie ma możliwości zweryfikowania miejsca zakupu sprzętu.

Gwarancja RICOH POLSKA SP. Z O.O. jest ważna tylko na terenie Polski. Adres serwisów w innych krajach i warunki gwarancji europejskiej znajdują się na stronie RICOH IMAGING.

Gwarancja nie obejmuje rutynowego czyszczenia oraz normalnego zużycia kosmetycznego i i mechanicznego. RICOH POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe lub przypadkowe wynikające z naruszenia gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, mającej zastosowanie do użytkowanego produktu.

Konserwacje sprzętu, wynikające z jego specyfiki użytkowania, realizowane są odpłatnie przez Opto- Technika Sp. z o.o. na podstawie indywidualnej wyceny. Usługi konserwacyjne nie są objęte Gwarancją Ricoh Polska Sp. z o.o.

Niniejsza polityka gwarancyjna nie wpływa na prawa ustawowe klienta.

Przed wysłaniem aparatu pamiętaj o następujących kwestiach:

Sprzęt może być skierowany do naprawy gwarancyjnej tylko po zarejestrowaniu produktu i wygenerowaniu dokumentu gwarancji.
ZAREJESTRUJ PRODUKT

Autoryzowany serwis nie może dokładnie rozwiązać problemu bez uprzedniego sprawdzenia aparatu. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu. Jeśli nie można zweryfikować gwarancji produktu, zostanie sporządzony kosztorys naprawy. W przypadkach nieobjętych gwarancją, po sprawdzeniu aparatu zostanie przedstawiona wycena i dopiero po zatwierdzeniu oszacowania rozpocznie się naprawa.

Koszty przesyłki ponosi nadawca. Upewnij się, że produkt został zapakowany w odpowiednie opakowanie, które będzie chronić przed wpływami zewnętrznymi.

Podaj szczegółowy opis problemu, w miarę możliwości prześlij przykładowe obrazy w celu podkreślenia problemu.

W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym serwisem, czy zarówno aparat, jak i obiektyw należy wysłać razem. Aby zabezpieczyć się przed zgubieniem nie wysyłaj nieistotnych akcesoriów np. karty SD

WAŻNE!

Dostępność części zamiennych jest ograniczona. Jeśli Twój aparat ma więcej niż 5 lat, skontaktuj się z naszym partnerem serwisowym, aby dowiedzieć się o opcjach naprawy.